Privacyverklaring

Privacyverklaring APai BV

 

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle diensten van APai BV (hierna te noemen APai).

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze privacy verklaring geven we aan welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze websites gebruikt en/of je inschrijft bij APai en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snap je precies hoe wij werken. Je dient je ervan bewust te zijn dat APai niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

APai  respecteert de privacy van alle flexkrachten, kandidaten, werknemers en andere bezoekers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. APai handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door diensten van APai te gebruiken verklaar je akkoord te gaan met deze Privacy Verklaring.

Gebruik van onze diensten

 

Wanneer je je inschrijft via onze website en/of op andere wijze aanmeldt voor één van onze diensten (HR dienstverlening, waaronder bemiddeling, werving en selectie, uitzenden, payroll, detachering, salarisadministratie en personeelsmanagement, hierna: de dienstverlening) vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van  of die van een derde partij.

Vastleggen en verwerking van gegevens

 

In het kader van de dienstverlening legt APai gegevens vast in haar database ten behoeve van het gebruik door APai en in deze Privacy Verklaring genoemde derden.

 

Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:

 • Namen, voornaam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, Burgerservicenummer, curriculum vitae, diploma’s, personele documenten, kopie ID bewijs en/of paspoort, pasfoto, burgerlijke staat, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummers, nationaliteit, informatie over opleidingen;
 • Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof;
 • Bankrekeningnummer;
 • VAR / VOG verklaringen;
 • Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor toestemming is gegeven door jou.

Wij leggen gegevens vast om:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen;
 • Gewerkte uren te registreren;
 • De elektronische versie van de APai nieuwsbrief te sturen;
 • Betalingen te verwerken;
 • Pre-employment screenings te kunnen uitvoeren voor onze opdrachtgevers.

Gegevens worden verstrekt aan de navolgende derden:

 • Opdrachtgevers en / of hun serviceproviders die zoeken naar geschikte kandidaten (uitzendkrachten of werknemers), waarbij in elk geval het cv zal worden verstrekt.
 • Een administratiekantoor voor de verwerking van de salarissen

Je kunt te allen tijde je cv uit de databank verwijderen indien je hier geen prijs meer op stelt.
APai zal, behalve in de gevallen die hier in deze Privacy Verklaring worden genoemd, je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming.

Doeleinden


We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Verklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden


De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze Privacy Verklaring vermeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens

 

Wij bieden alle kandidaten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.

Aansprakelijkheid


Onze internetsite bevat links naar andere internetsites. APai is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden je aan om op te letten wanneer je onze internetsite verlaat en om de privacyverklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt.

De veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Wij doen alle moeite jouw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen bijgevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de door jou toegezonden informatie.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

 

Als je je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons opnemen. Zie onderstaande gegevens.

 

 

 

Cookies en automatisch gegenereerde informatie

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies van APai kunnen je computer of bestanden niet beschadigen. APai plaatst alleen cookies die voor het uitvoeren van de diensten noodzakelijk zijn. Indien er andere cookies moeten worden geplaatst, dan vragen we jouw voorafgaande toestemming. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en op ander websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen Privacy Verklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze Privacy Verklaring, kun je contact met ons opnemen: info@apai.nl of bellen op nummer: 023 555 6616.